Hotele

ZAPOTRZEBOWANIE NA ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU

 • Dostaw i montażu urządzeń na terenie instytucji
 • Oprogramowania hotelowego
 • Systemów przekierowywania rozmów IVR
 • Serwisu urządzeń
 • Rekomendowane produkty: bramy i centrale z modułem hotelowym i systemem bilingującym, telefony stacjonarne, telefony konferencyjne, zestawy videokonferencyjne
 • Gwarancja w systemie door-to-door

EFEKTY WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ TELEFONII VOIP

 • Wdrożenie rozwiązań przez VoIPoint umożliwia tańsze utrzymanie systemów telekomunikacyjnych, poprzez jednolite zarządzanie infrastrukturą oraz obniżenie kosztów rozmów
 • Prosta skalowalność systemu (łatwa rozbudowa) – wszystkie urządzenia współpracują ze sobą, eliminując problemy związane z dodatkową konfiguracją
 • Wielomodułowe rozwiązania gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu możliwość dopasowania do potrzeb konkretnej instytucji nie stanowi skomplikowanej procedury
 • Lepsze zarządzanie czasem pracy
 • Łatwość w nawiązaniu kontaktu pomiędzy poszczególnymi pracownikami oraz z centralą firmy
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów oraz poszczególnych pracowników firmy
 • Możliwość integracji z istniejącymi systemami CRM

Produkty


Hotele
 • Telefony IP – Yealink
 • Telefony IP DECT oraz WiFi
 • IP PBX – 3CX z modułem hotelowym
 • Akcesoria: switch PoE, system przywoławcze snom PA1

NASZE WDROŻENIA CECHUJE

 • Terminowość oraz profesjonalizm
 • Wysoka jakość wykonywanych usług
 • Fachowość usług instalacji oraz reinstalacji
 • Płatność za zlecenia, nie za gotowość do pracy
 • Gwarancja wsparcia technicznego oraz technologicznego ze strony zespołu doświadczonych specjalistów
 • Wdrożenia na terenie całego kraju (bez znaczenia na ilość urządzeń)