Telefonia internetowa VoIP

Telefonia internetowa to dobry wybór

Według szacunków firmy badawczej PMR, na koniec roku 2013 liczba użytkowników telefonii VoIP w Polsce wynosiła około 2,5 miliona. Stale rośnie również udział VoIP w całkowitym czasie połączeń generowanych w sieciach stacjonarnych. To dobre prognozy dla rozwijającego się rynku telefonii internetowej VoIP. W tym miejscu warto przybliżyć kilka zalet wyboru tego modelu rozwiązań.

Czym jest telefonia VoIP?

Telefonia internetowa VoIPTelefonia VoIP lub inaczej telefonia internetowa to innowacyjny system usług telekomunikacyjnych – konkurencja dla usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Transmisja głosu w tym przypadku odbywa się bez udziału łączy telekomunikacyjnych, za pośrednictwem łączy internetowych. Telefonia internetowa VoIP przesyła dźwięk właśnie przez sieci komputerowe.

Co przemawia na korzyść telefonii VoIP i jakie argumenty decydują za przeniesieniem numeru z telefonii stacjonarnej na telefonię internetową? Najważniejsza jest cena, ale nie tylko.

Zalety telefonii internetowej

W porównaniu z telefonią tradycyjną VoIP to:

  • bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci operatora
  • niższy koszt połączeń z telefonią stacjonarną (zwykle dopiero przy połączeniach zagranicznych, ew. międzystrefowych)
  • niezależność od operatorów telekomunikacyjnych
  • pełna mobilność użytkownika (problem roamingu ma ograniczone znaczenie),

Argumentem przemawiającym za telefonią internetową VoIP jest również niski koszt infrastruktury, w porównaniu z tradycyjnymi liniami telefonicznymi. Telefonia VoIP stanowi również podatny grunt pod przyszłe integracje z innymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi i IT.